Websimulátor tetovania

V živote je niekoľko vecí, činností, rozhodnutí ktoré sú takmer neodvolateľné a po uskutočnení nemenné. Tetovanie patrí práve medzi tie, na ktoré sa človek dlho odhodláva a vlastne nevie ako to dopadne, až kým sa obrázok pod rukami väčšinou šikovného tetovača nedokončí. Internetová služba TatMash vám umožní prehliadnuť si tetovanie ešte pred tým, ako sa k samotnému aktu odhodláte. Cez web rozhranie stránky si môžete nahrať vlastnú fotku, vybrať tetovanie a umiestniť ho na želané miesto, čím získate predstavu o veľkosti, farebnosti a umiestnení.

zdroj: www.springwise.com

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply