Založenie spoločnosti

Niekoho z Vás možno inšpirovali predchádzajúce podnikateľské nápady a rozhodli sa založiť si vlastnú spoločnosť. V nasledujúcom texte nájdete niekoľko rád alebo upozornení, na čo by ste nemali zabudnúť alebo na čo si dať pozor.

Ak ste sa rozhodli, že si založíte spoločnosť, ktorej jediným vlastníkom budete vy, tak pred notárom spíšete zakladateľskú listinu, prípadne Vám ju môže skoncipovať aj advokát. Ak sa rozhodnete podnikať spolu s Vašimi spoločníkmi, dôležité je aby ste spísali spoločenskú zmluvu. Tento dokument je pri založení sro veľmi dôležitý, nakoľko upravuje vzťahy medzi jednotlivými spoločníkmi a na základe ktorého sa na konci roka rozdeľuje zisk medzi jednotlivých spoločníkov. Je dôležité rozmyslieť si všetky údaje aby ste ich nemuseli meniť, pretože zmeny v sro sú spoplatnené vysokými sumami. (70-80 Eur)

Okrem spoločenskej zmluvy musíte pri založení sro spísať aj ďalšie dôležité dokumenty. Medzi tieto dokumenty patria vyhlásenie správcu vkladu, podpisový vzor konateľa, prípadne konateľov, ak ich je viac, zmluva o výkone funkcie a zmluva o výpožičke.

Zmluvu o výpožičke predkladá spoločnosť živnostenskému úradu v prípade, že sídlom spoločnosti sa stane nehnuteľnosť, ktorej vlastníkom je niektorý zo spoločníkov. Podmienkou je, že spoločnosť bude v nehnuteľnosti sídliť bezplatne.

Zmluva o výkone funkcie upravuje podmienky funkcie výkonu konateľa spoločnosti, rovnako tak všetky práva a povinnosti, ktoré konateľovi zo zmluvy vyplývajú. Znenie zmluvy schvaľujú spoločníci na valnom zhromaždení.

Viac informácií nájdete napr. na stránke spoločnosti www.onlineinvest.sk.

(PR článok)

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply