Franchising

Franchising je marketingový odbytový systém, v rámci ktorého jedna strana (tzv. poskytovateľ franchisingu) poskytuje druhej, od nej inak spravidla právne a finančne nezávislej, strane  za priamu alebo nepriamu odplatu právo využívať súbor (balík) práv priemyselného a duševného vlastníctva (tzv. franšíza, franchise) s cieľom výroby a/alebo marketingu určitého druhu tovaru a/alebo služieb a /alebo technológií. Poskytovateľ a prijímateľ franchisingu v rámci franchisingu spravidla úzko a trvalo spolupracujú. (zdroj Wikipedia.org)

Toľko o výklade slova franchising. V skratke sa jedná o otvorenie prevádzky/obchodu za pomoci renomovanej značky, ktorá Vám okrem tovaru poskytne na začiatku aj dizajn, rady a postupy a za to si od Vás vypýta dohodnutú províziu. Ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac a hlavne zistiť aké sú aktuálne možnosti na trhu dávam Vám do pozornosti stránku www.franchisa.sk, ktorá sa danou problematikou zaoberá a poskytuje cenné informácie.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply