Snažíte sa aj Vy uspieť v podnikateľskej činnosti a hľadáte spôsoby a riešenia, ktoré by Vám pri podnikaní mohli pomôcť?

Cesty vedúce ku zlepšeniu podnikateľských výsledkov sú rôzne, môžete začať cez minimalizáciu nákladového zaťaženia, pričom pokračovať sa dá cez rôzne zaujímavé techniky deľby práce. No začať by ste mali pri digitalizácii dokumentov.

Digitalizácia dokumentov

Digitalizácia dokumentov zahŕňa viacero činností, začína sa skenovaním potom sa prejde do digitálneho formátovania, s ktorého sa dokument dostaneme do záverečnej častí – digitálnej archivácií.

Digitálna archivácia

Digitálna archivácia dokumentov je zákonom plne akceptovaná a dokumenty v digitálnej forme spĺňajú všetky hodnoty ich papierových rodičov. Jediná podmienka pri digitalizácií je že musí byť robená firmou akreditovanou na túto činnosť.

Digitálna archivácia dokumentov predstavuje uloženie všetkých Vašich dôležitých údajov či už na fyzické nosiče, alebo prostredníctvom cloud služieb aj na internetovú sieť. Pokiaľ máte špecifické požiadavky, tak je možné využiť i manuálnu archiváciu dokumentov, realizovanú špecialistami pracujúcimi pre tieto spoločnosti.

Následne je možné i dôsledné uskladnenie dokumentov, aby ste do nich aj po digitálnej archivácii mohli kedykoľvek nazrieť. Z digitálne archivovaných údajov si jednoducho vytiahnete údaje v podstatne kratšom čase ako v klasických dokumentových archívoch a navyše nezaberajú priestor a nedvíhajú náklady na prenájom a správu.

Ako funguje digitálna archivácia

Pri tejto činnosti sa využívajú tri technológie – OCR, ICR, OMR. Aby sme si to v skratke vysvetlili, tak OCR predstavuje rozpoznávanie textov na papierových dokumentov, ICR slúži na rozpoznávanie ručne písaného textu a OMR zabezpečuje automatizované rozpoznávanie kódov či značiek. Tieto tri takzvané rozpoznávače fungujú spoločne, tak aby nevynechali ani jeden možný zdroj potrebných údajov zo skenovaného dokumentu. To zaručuje autentickosť a právnu hodnotu dokumentu.

Autor: Swist Post Spolution

Web: www.super-digitalizacia.sk

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply