Zelená krabica

Dnešný výmysel je čisto zameraný na ekológiu a očaril ma svojou jednoduchou základnou myšlienkou pomôcť prírode. Neviem koľko krabíc a kartónov sa ročne spotrebuje a následne vyhodí ako odpad, ale určite sa to ráta na tony. Jednou z možností po rozbalení produktu je recyklácia obalu a tou druhou, po uvedení výrobku spoločnosti Life Box Company, je jednoducho krabicu zasadiť a polievať. Krabica obsahuje stovky špeciálne upravených semien stromov, ktoré je samozrejme potrebné meniť podľa oblasti v ktorej budú semená aplikované. Krabicu stačí následne potrhať na menšie kusy, ponoriť na niekoľko hodín do vody aby sa rozpustil ochranný obal a následne premiestniť na zvolené miesto, zasadiť a polievať. Neviem posúdiť či je nápad samotný ziskový, ale pri avizovaní ochrany životného prostredia našimi vládami by sa teoreticky výroba takéhoto produktu mohla presadiť ako enviromentálny projekt.

webstránka spoločnosti: www.lifeboxcompany.com

zdroj: www.springwise.com

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply