Čistá voda

V našich zemepisných šírkach je čistá pitná voda vnímaná ako samozrejmosť, či už sa jedná o vodu v plastových fľašiach alebo o vodu z vodovodného kohútika. Mnoho krajín na svete však takéto šťastie nemá a ľudia sú vďační za každú vodu, ktorá nie je príliš znečistená a neobsahuje nebezpečné baktérie a vírusy. Vedci prišli na možnosť “neutralizácie” znečistenej vody tzv. SODIS systémom.  Základným princípom je naplnenie PET fliaš a vystavenie týchto priehľadných fliaš slnečnému žiareniu na minimálne 6 hodín. Je vedecky dokázané a otestované, že pri intenzívnom priamom slnečnom žiarení po dobu minimálne 6 hodím je zlikvidovaná drvivá väčšina škodlivých baktérií a vírusov. Postará sa o to v prvom rade UV žiarenie, ktoré ničí bunky baktérií. Zároveň  UV žiarenie reaguje s kyslíkom rozpusteným vo vode, čím sa uvoľňujú voľné radikály kyslíka a peroxid vodíka, ktorého účinky sú dobre známe. Okrem UV žiarenia je významným súčiniteľom zahriatie na cca. 50°C, čím sa proces urýchli. Tento systém neutralizácie je známy, odskúšaný a vo svete s minimálnym množstvom pitnej vody veľmi rozšírený. Prekážkou celého systému sú oblačnosť, prašnosť, teplota. Znížením teploty, znížením UV žiarenia alebo pri kratších slnečných dňoch nastáva problém, že voda nie je dostatočne dlho vystavená slnečnému žiareniu a jediným riešením je mnohonásobne dlhšie čakanie na pitnú vodu. Ďalšie predlžovanie nastalo pri testovaní vody a zvyšovali sa samozrejme aj náklady na testovacie pracoviská. A tu prišiel podnikateľský nápad mladých vedcov s projektom PotaVida. Dokázali vyrobiť jednoduchý a lacný detekčný systém, ktorý dôkladne vyhodnocuje množstvo UV žiarenia, dobu žiarenia, teplotu a podľa nameraných hodnôt určí kedy voda vyhovuje kritériám systému SODIS. Bohužiaľ detaily systému nie sú sprístupnené pretože sa hľadá sponzor na výrobu. Keď sa vezme do úvahy koľko ľudí je odkázaných na takúto upravenú vodu má tento projekt obrovský potenciál.

zdroj: www.springwise.com

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply